Volební systém v USA


  1. Homepage
  2. Volební systém v USA
5a0f1cf773_17360670_o2

Komentujeme pro vás nejdůležitější předvolební klání, boj o post prezidenta USA! Stále víc se ukazuje mediálně manipulované ve prospěch demokratické kandidátky. Ale to nás nezastaví, právě naopak! O to výš zvedáme palec pro Trumpa! Americké prezidentské volby probíhají úplně jinak než v ČR, kde máme přímou volbu, proto vám je v přehledu stručně popíšeme. Vynecháme specifika jako jsou swing states nebo korespondenční hlasování.

Jak probíhá volba prezidenta USA?
Jde o nejdůležitější volební klání ve Spojených státech amerických. Vlastní mechanizmus voleb je složitější než u nás, proto vám ho stručně popíšeme. Vynecháme specifika jako jsou swing states nebo korespondenční hlasování
Trocha historie
Volba prezidenta USA v roce 2016 proběhne v úterý 8. listopadu 2016, jakožto 58. nepřímé volby prezidenta Spojených států v pořadí. Občané svými hlasy vyberou volitele kandidátů, kteří pak jako sbor volitelů zvolí v pořadí 45. prezidenta a 48. viceprezidenta Spojených států.
Zvolený kandidát nahradí prezidenta Baracka Obamu, jehož funkční období uplyne 20. ledna 2017. Třetí kandidaturu neumožňuje XXII. dodatek Ústavy.
Jak se volí?
Volba prezidenta je nepřímá, je tedy volen sborem volitelů, nikoli přímo občany. Sbor volitelů tvoří zástupci jednotlivých států Unie. Tento sbor volitelů volí občané většinovým systémem (vítěz bere všechny volitele konkrétního státu), s výjimkou dvou států, Nebrasky a Maine. Vítěz v tomto státě získá dva volitele, vítěz ve volebním obvodě do Sněmovny reprezentantů (2 obvody v Maine, 3 obvody v Nebrasce) pak jednoho volitele. Obvykle však v obou státech získá všechny volitele jeden kandidát. Prezidentem se stane ten, kdo získá nadpoloviční většinu z 538 volitelů, tedy 270.
Proč 538 volitelů?
538 volitelů = 435 volitelů (jako je členů Sněmovny reprezentantů) + 3 volitelé za District of Columbia + 100 volitelů (jako je členů Senátu, 2 za každý stát)
Harmonogram voleb
únor až červenec 2016 – primárky
– v primárkách byli vybíráni kandidáti na úřad prezidenta v rámci jednotlivých stran
duben až srpen 2016 – konventy
– po skončení primárek zvolili straničtí delegáti prezidentského kandidáta na tzv. konventu, a to dle výsledků voleb v jednotlivých státech Unie a vnitřních pravidel každé ze stran
září a říjen 2016 – debaty
– probíhají tři debaty prezidentských kandidátů a jedna diskuse viceprezidentských kandidátů.
8. listopadu 2016 – Election Day
– volebním dnem je vždy první úterý po prvním pondělí v listopadu prezidentského volebního roku. Občané v unijních státech a kolumbijském distriktu oficiálně hlasují pro volitele kandidátů
19. prosince 2016 – vyhodnocení hlasů volitelů
– volitelé vybraní občany 8. listopadu se sejdou první pondělí po druhé prosincové středě v hlavním městě unijního státu, aby hlasovali pro kandidáta
– vítězem se v každém státě stává ten, jenž od volitelů obdrží nejvyšší počet hlasů. Volitelé se při své volbě řídí hlasováním občanů, ačkoli v některých státech nejsou jejich preferencí ze zákona vázáni
Vítězný kandidát pak získá všechny hlasy volitelů daného státu – „vítěz bere vše“. Výjimku tvoří Nebraska a Maine, kde kvůli odlišné metodě takový výsledek nemusí automaticky nastat
Do Washingtonu, D.C. jsou odeslány oddělené lístky se jmény kandidáta na úřad prezidenta a na úřad viceprezidenta
 
6. ledna 2017 – sečtení hlasů volitelů v Kongresu
– 6. ledna proběhne společná schůze obou komor Kongresu. Předseda Senátu ex officio, tj. viceprezident, předčíta došlé hlasy volitelů z unijních států. Kandidát, jenž dosáhne většiny, tj. překročí hranici 270 z celkových 538 volitelů, se stává prezidentem
20. ledna 2017 – inaugurace
– zvolený prezident a viceprezident složí přísahu, dle tradice do rukou předsedy Nejvyššího soudu
s využitím wikipedia.com

Budeme rádi, když se přidáte,……..budeme rádi, když budete souhlasit,……………..budeme rádi, když nebudete souhlasit, ale nebudeme rádi, když budete lhostejní.

213544 hlasů Dej palec!