Za svobodu a demokracii…


  1. Homepage
  2. Za svobodu a demokracii…
mad-magazine-trump-statue-thumb_56671c67d7e097-64238813

Díky ČT24, placené z našich koncesionářských poplatků jsme mohli sledovat v přímém přenosu tři debaty prezidentských kandidátů ve Spojených státech amerických. Stejná Česká televize nám v minulých měsících zprostředkovala rovněž pohled na parlamentní volby v Rusku. Zde nám, ať již zpravodajové České televize nebo Českou televizí pozvaní experti naprosto jasně vysvětlili, jak diktátorský Vladimír Putin zmanipuloval volby do parlamentu. Navíc je zmanipuloval velmi podlým způsobem, a to tím, že přesvědčil ruské občany, aby uvěřili a hlasovali pro jeho vizi nezávislého a hrdého Ruska. Vrcholem všeho bylo, že toto zamaskoval do obrazu svobodných a demokratických voleb což, jak by nám opět vysvětlila naše televize, byl pouze skvělý trik bývalého důstojníka KGB Vladimíra Putina.

Jaký to rozdíl proti tomu co nyní probíhá v nejsvobodnější a nejdemokratičtější zemi na této planetě ve Spojených státech amerických? Všichni jsme mohli vidět ve třech debatách prezidentských kandidátů, že svoboda a demokracie dosáhla ve Spojených státech takové úrovně, jakou jsme si ještě před několika lety ani nedokázali představit. Volební štáb Hillary Clintonové zcela svobodně a demokraticky zaplatil většinu menšinových novinářů a moderátorů včetně těch ze CNN, jež uváděli druhou debatu. Najali skupinu výtržníků, kteří vyvolávali násilnosti na meetinzích Donalda Trumpa a to patrně i z peněz nadace manželů Clintonových obdržených od největšího zastánce svobody a demokracie na blízkém východě Saudské Arábie. Donald Trump se v těchto debatách vyjádřil vcelku jasně – v případě, že bude zvolen prezidentem, nechá Hillary Clintonovou zavřít do vězení. Budoucnost Hillary Clintonové se tedy bude ubírat pouze dvěma možnými směry – buď se stane první ženou prezidentkou ve Spojených státech amerických v historii, nebo půjde do vězení. A to je naprosto jasný důkaz toho, že Spojené státy Jsou v současné době opravdu zemí neomezených možností.

V debatách jsme se dále dozvěděli (vedle zajímavých názorů Donalda Trumpa na ženy) ještě dvě důležité informace. Tou první informací bylo, že patrně ani Donald Trump nevěří v to, že volby budou nezmanipulované, což vyplynulo z jeho vyhýbavé odpovědi na otázku moderátora, zda uzná případné vítězství Hillary Clintonové v prezidentské volbě. Druhou, z mého pohledu ještě důležitější informací bylo, že Hillary Clintonová v poslední debatě dala jasně najevo, že v případě jejího zvolení je připravena jít i do přímé válečné konfrontace s Ruskem. V tomto případě bychom se i my Česká republika jako věrný spojenec zúčastnili tohoto apokalyptického tažení na východ a to až do úplného vítězství svobody a demokracie nejenom v Rusku ale i na celém světe nebo to, co by z něho zbylo.

Co s tím můžeme dělat? Víceméně nic, snad jenom doufat a tiše se modlit, že americké volby vyhraje Donald Trump.

František Veselovský

Budeme rádi, když se přidáte,……..budeme rádi, když budete souhlasit,……………..budeme rádi, když nebudete souhlasit, ale nebudeme rádi, když budete lhostejní.

213544 hlasů Dej palec!